News

Собрание на акционери 27.05.2016

Odluka za prenos na udel