News

Јавен повик за Собрание на акционери на ГТД Бетон-Штип а.д Штип на ден 18.01.2019 год.