Archive for 'Вести'

Известување до акционери на ГТД Бетон-Штип а.д. Штип

More text →

Собрание на акционери на ден 21.04.2017 год.

More text →

Собрание на акционери на ден 21.04.2017

More text →

Собрание на акционери – 16.12.2016 г.

More text →

Собрание на акционери закажано за 16.12.2016г.

More text →

Собрание на акционери 27.05.2016

Odluka za prenos na udel

More text →

Собрание на акционери закажано на 27.05.2016г.

More text →

Одлуки од Годишно Собрание на акционери 21.03.2016 год.

More text →

Годишно Собрание на акционери закажано за 21.03.2016

More text →

Одлуки од акционерско Собрание 07.12.2015

Одлука за задолжување на друштвото

More text →
Page 1 of 3 123