Станбено-деловни објекти

Станбено-деловна зграда „Кубус“Станбено-деловна зграда „Кубус“

Станбено-деловна зграда „Кубус“

Локација: Штип, Македонија

Станбено-деловна зграда „Стив“Станбено-деловна зграда „Стив“

Станбено-деловна зграда „Стив“

Локација: Скопје, Република Македонија


Станбена зграда „Шумадиска“Станбена зграда „Шумадиска“

Станбена зграда „Шумадиска“

Локација: Скопје, Република Македонија

Станбено-деловна зграда „Егзахта“Станбено-деловна зграда „Егзахта“

Станбено-деловна зграда „Егзахта“

Локација: Скопје, Република Македонија


Станбена зграда „13-ти Јули“Станбена зграда „13-ти Јули“

Станбена зграда „13-ти Јули“

Локација: Скопје, Република Македонија

Станбено-деловна зграда „Електрометал“Станбено-деловна зграда „Електрометал“

Станбено-деловна зграда „Електрометал“

Локација: Скопје, Република Македонија


Станбено-деловна зграда „Квадрант“Станбено-деловна зграда „Квадрант“

Станбено-деловна зграда „Квадрант“

Локација: Скопје, Република Македонија

Деловен простор “Корнер”Деловен простор “Корнер”

Деловен простор “Корнер”

Локација: Скопје, Република Македонија