News

Јавен повик за Собрание на акционери на ГТД Бетон-Штип а.д Штип на ден 18.01.2019 год.

More text →

Собрание на акционери на ден 07.05.2018 год.

More text →

Собрание на акционери на ден 07.05.2018

More text →

Известување до акционери на ГТД Бетон-Штип а.д. Штип

More text →

Собрание на акционери на ден 21.04.2017 год.

More text →

Собрание на акционери на ден 21.04.2017

More text →

Собрание на акционери – 16.12.2016 г.

More text →

Собрание на акционери закажано за 16.12.2016г.

More text →

Собрание на акционери 27.05.2016

Odluka za prenos na udel

More text →

Собрание на акционери закажано на 27.05.2016г.

More text →
Page 1 of 3 123