News

Одлуки од акционерско собрание (21.11.2014)

Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна

More text →

Акционерско собрание (21.11.2014)

More text →

Одлуки од акционерското собрание (23.05.2014)

More text →

Акционерско собрание (23.05.2014)

More text →

Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна и голема зделка

На акционерското собрание одржано на 28 јуни 2013 година се донесе следната одлука

More text →

Акционерско собрание (28.6.2013)

More text →

Акционерско собрание

More text →
Page 3 of 3 123