Одбор на директори

Следните членови се назначени за членови на Одборот на директори.

  • Г-дин. Дејан Панделески - претседател на Одборот на директори
  • Г-дин. Ванче МијалчевИзвршен директор
  • Г-дин. Сашко Бошков - Не-извршен член
  • Г-дин. Јордан КамчевНе-извршен и независен член
  • Г-дин. Тодор Мирчевски - Не-извршен член